Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Projeleri

“Bakteriyel yapay kromozom (BAC) klonlarından hastalık grubuna spesifik mikroarray (arrayCGH) tasarımı ve üretimi”

 • Medimiks
 • TÜBİTAK – TEYDEB, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
 • Proje No: 3060144 (2006-2009)

“Her2/neu genine ilişkin kopya sayısı değişikliklerini belirlemek amacıyla iki renkli FISH probu geliştirilmesi ”

 • Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü - Medimiks
 • Yüksek Lisans Tezi
 • (2007-2008)

“Array CGH Kit”

 • Medimiks, Türkiye – ATL, Fransa
 • EUREKA, Cellular and molecular biology (*)
 • Proje No: 3802 (2008-2009)
 • (*) EUREKA’nın Türkiye’den biyolojik bilimler alanında desteklediği ilk projedir.

“Lipozomlanmış antioksidan moleküllerin üretimi”

 • OKSANTE
 • TÜBİTAK - TEYDEB, KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı (1507)
 • Proje No: 7081153 (2008-2010)

“Prematür ovaryum yetmezliği (POY) tanısına yönelik mikrodizin bazlı karşılaştırmalı genomik hibridizasyon kiti (mikroarray CGH) geliştirilmesi”

 • İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü - Medimiks
 • Yüksek Lisans Tezi
 • (2009-2010)

“Tek hücreden tüm genom amplifikasyonu ve array CGH ile kromozomal anöploidi taramasına yönelik yöntem geliştirilmesi ve mikroarray tasarımı”

 • Bahçeci Özel Sağlık Hizmetleri - Medimiks
 • TÜBİTAK – TEYDEB, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
 • Proje No: 3100035 (2010 - 2012)

“Oksidatif stres ve antioksidan kapasite ile ilişkili gen polimorfizmlerinin belirlenmesine yönelik bir mikroarray kiti geliştirilmesi”

 • ​OKSANTE - Medimiks
 • TÜBİTAK – TEYDEB, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
 • Proje No: 3100615 (2010 - 2012)

“Lipozomlanmış antioksidan moleküllerin üretimi”

 • OKSANTE
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • (2011-2013)

“Antioksidan gen polimorfizmlerinin tanısına yönelik DNA analiz kiti geliştirilmesi”

 • OKSAGEN - Medimiks
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı
 • Proje No: 814.TGSD.2011 (2011 - 2012)

“Kutanöz lenfoma olgularında IRF4 genindeki yeniden düzenlemeleri belirlemeye yönelik DNA FISH probu geliştirilmesi”

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji ABD - Medimiks
 • Uzmanlık Tezi
 • (2011- 2012)

“Prematür Ovaryum Yetmezliği (POY) tanısına yönelik karşılaştırmalı genomik hibridizasyon bazlı mikroarray (aCGH) kiti üretimi”

 • CANDNA Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri AR-GE - Medimiks
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı
 • Proje No: 1164.TGSD.2012 (2012 - 2013)