Ürünler

Test Cihaz Ambalaj
İdrarda hızlı MDA tarama testi (Kalitatif) Manuel 50 adet strip
İdrarda hızlı MDA tarama testi (Kantitatif) FRC-50SF 50 adet strip

Hizmetler

1. Aşama
Oksidatif Stres Tarama Testi
2. Aşama
Total Antioksidan Kapasite (TAK)
DNA Oksidasyonu
Protein Oksidasyonu
Lipid Peroksidasyonu
3. Aşama
3.1. Eritrosit Antioksidanları
Glutatyon
Glutatyon Peroksidaz
Glutatyon Redüktaz
Glutatyon Transferaz
Süperoksit Dismütaz (SOD)
3.2. Plazma Antioksidanları
Vitamin A
Vitamin C
Vitamin E
Koenzim Q10