Yayınlar

 
Kumusoglu H., Dedeakayogullari H., Bicim G., Kilinc A., Yalcin A.S. : G-Sugar : An alternative table sugar with low glycemic index and high antioxidant capacity, 3rd European Congress on Preventive Regenerative and Anti-Aging Medicine (ECOPRAM). 2012 ; Abstract Book, Oral Presentation.
 
Kiran E.T., Demirkesen C., Eker C., Kumusoglu H.,Tuzuner N. : CD30 eksprese eden kutanöz T hücreli lenfoma olgularında FISH ve immunhistokimyasal yöntemlerle IRF4 geninde yeniden düzenlenme / translokasyon ve protein ekspresyonunun araştırılması: 38. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012; Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiriler 0303: 10.
 
Gokhan C., Yalcin S., Kumusoglu H., James M., Appiani E., Dedeakayogullari H.: Introducing healtier table sugar: G-Sugar, 2nd International Conference on Food-Omics 2011; Abstract Book. 
 
Gedik G., Bicim G., Yilmaz A.M., Guler E.M., Kilinc A.,Yalcin A.S. : Determination of Antioxidant capacity of different world teas: SFRR Europe 2011 Meeting. 2011; Poster Presentation.