GOLD chip
 

Bu ürün tüm genomu 10MB’lik rezolüsyonla ve hedef 39 mikrodelesyon sendromlarına ilişkin bölgelerle, subtelomerik bölgeleri 1MB tiling rezolüsyonla kapsayan 1011 BAC klonunu 4’er kopya olarak içeren mikroarray lamlarından oluşmaktadır.

 
Ürün Kodu UBB Kodu Ambalaj Şekli
ARY-0001   2 x 5 hibridizasyon
ARY-0002   4 x 5 hibridizasyon
Meme Kanseri aCGH Kiti
 

Bu ürün, taze tümör dokusunun veya parafine gömülmüş doku örneklerinden izole edilen DNA örneklerinde meme kanseri ile ilişkili kromozomal bölgelerdeki kopya sayısı değişikliklerini (delesyon ve amplifikasyonları) belirlemek amacıyla, 26 hedef kromozom bölgesini temsil eden BAC klonu DNA'larını 4'er kopya olarak içeren mikroarray lamlarından oluşmaktadır.

 
Ürün Kodu UBB Kodu Ambalaj Şekli
MA-ca004 8680186420049 5 x 4 hibridizasyon
POY aCGH Kiti
 

Bu ürün, kandan izole edilen DNA örneklerinde “prematüre ovaryan yetmezlik (POY)” ile ilişkili kromozomal bölgelerdeki kopya sayısı değişikliklerini (delesyon ve amplifikasyonları) belirlemek amacıyla, hedef kromozom bölgelerini temsil eden 413 BAC ve PAC klonlarının DNA’larını 4’er kopya olarak içeren mikroarray lamlarından oluşmaktadır.

 
Ürün Kodu UBB Kodu Ambalaj Şekli
MA-pof005 8680186420056 5 hibridizasyon
PGT aCGH Kiti
 

Bu ürün, prenatal, postnatal veya preimplantasyon genetik tanı (PGT) amaçlı kullanılmak üzere kromozomal anöploidilerin tanımlanabilmesi amacıyla tüm kromozomları temsil edecek şekilde toplam 120 BAC klonunun DNA’larını 2’şer kopya olarak içeren mikroarray lamlarından oluşmaktadır.

 
Ürün Kodu UBB Kodu Ambalaj Şekli
MA-pgt006 8680186420063 5 x 4 hibridizasyon
aCGH İşaretleme ve Hibridizasyon Seti
 

Bu ürün aCGH yönteminin DNA işaretleme (random priming), hibridizasyon ve hibridizasyon sonrası yıkama aşamaları için gerekli yardımcı malzemeleri bir set halinde içermektedir.

 
Ürün Kodu UBB Kodu Ambalaj Şekli
MA-470   10 hibridizasyon
MA-471   30 hibridizasyon